• CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE

    • 26.06.2020 r.
     • PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO UTWORZENIA ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO UTWORZENIA ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      Od kilku miesięcy szkoła stara się o pozwolenie utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego.

      Jest to klasa, w której uczniowie będą zdobywać wiadomości i umiejętności z edukacji wojskowej - podobnie jak klasy certyfikowane istniejące w nasze szkole.

      Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczynają od 1 września 2020 r. realizację projektu, który będzie częściowo finansowany przez MON i częściowo przez organ prowadzący.Ministerswo Edukacji Narodowej zobowiązało się  zwiekszyć subwencję na takie klasy.

      Od 1 września 2020 r. pozwolenie na otwarcie Oddziału Przygotowania Wojskowego ma otrzymać 130 szkół w Polsce.Liczymy na to, że będziemy jedną z nich :)

    • 26.06.2020 r.
     • JESTEŚMY W IV EDYCJI CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

      JESTEŚMY W IV EDYCJI CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

      Od 1 września 2020 r. obecna klasa I B LO będzie realizowała program edukacji wojskowej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Szkoła, jako jedna z trzech w województwie i jedyna w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim znalazła się wśród wyróżnionych szkół z całej Polski, która dostała zezwolenie na realizację programu pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Uczniowie realizują program edukacji wojskowej, zbliżony do kształcenia wojskowego i po dwuletniej edukacji otrzymują certyfikat ucznia klasy wojskowej. Po zakończeniu nauki uczeń może przejść skróconą służbę przygotowawczą i złożyć przysięgę wojskową.

    • 24.04.2020 r.
     • UCZNIOWIE KLASY III OTRZYMALI CERTYFIKATY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

      UCZNIOWIE KLASY III OTRZYMALI CERTYFIKATY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

      24 kwietnia 2020 r. uczniowie klasy III zakończyli naukę w naszej szkole. Tym samym są pierwszymi absolwentami klasy mundurowej, którzy otrzymali certyfikaty z Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Certyfikat umożliwia uczniom m.in. odbycie skróconej służby przygotowawczej, otrzymanie dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe i wojskowe, pierwszeństwo przy przyjmowaniu do pracy w resortach mundurowych.

    • 02.09.2019 r.
     • JESTEŚMY W III EDYCJI PROGRAMU CERTYFIKOWANYCH KLAS MUNDUROWYCH

      Od 1 września 2019 r. kolejna klasa w naszej szkole otrzymała pozwolenie na realizację programu Edukacji wojskowej realizowanego w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych.

      Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe objęte są patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Absolwenci naszej szkoły mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe oraz pierwszeństwo przy przyjęciu do pracy w resortach mundurowych.

      Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim, która uzyskała pozwolenie na prowadzenie klas mundurowych - w województwie warmińsko - mazurskim takich szkół jest zaledwie 8.

      W ramach certyfikacji szkoła otrzymała dofinansowanie z MON w wysokości 15300 zł, z czego 3060 zł stanowi wkład własny szkoły.

    • 14.06.2019 r.
     • LETNI OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

      LETNI OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

      W  drugiej  połowie czerwca uczniowie klas mundurowych przebywali na letnim obozie szkoleniowym w Łopkajnach. Zajęcia podczas czterodniowego pobytu w pięknie położonym pensjonacie Karmuszka zostały zaplanowane przez żołnierzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim oraz instruktorów z LOK Olsztyn.

      Każdy dzień rozpoczynał się od porannej zaprawy i apelu, podczas którego uczniom został przedstawiony plan dnia. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z taktyki, terenoznawstwa, łączności i strzelectwa. Doskonaliła umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z podstawą programową Edukacji wojskowej.

      Wyjazd na obóz możliwy był dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej, która wyniosła 13645,75 zł.

    • 04.02.2019 r.
     • Wszyscy uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do noszenia munduru moro podczas zajęć z żołnierzami oraz w tzw. dzień mundurowy(piątek).Jednakowe umundurowanie oraz indentyfikacja w postaci plakietek oznaczeń klasy mundurowej i szkoły wyróżniają uczniów spośród innych uczniów.

    • 04.02.2019 r.
     • Zajęcia z Edukacji Wojskowej prowadzone są przez p. Wojciecha Krafta i p. Marcina Narkowicza.Do szkoły przyjeżdżają przedstawiciele patronackiej jednostki - z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim.Żołnierze prowadzą zajęcia teoretyczne z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego,szkolenia bojowego,logistycznego oraz prawnego.Praktyczne zajęcia odbywają się na terenie jednostki wojskowej oraz strzelnicy szkolnej i wojskowej.

      Młodzież odbywa również zajęcia z żołnierzami z zaprzyjaźnionej 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,Żandarmerią Wojskową w Bartoszycach oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

    • 04.02.2019 r.
     • Uczniowie reprezentują szkołę na różnych uroczystościach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

    • 01.02.2019 r.
     • Dzięki dotacji MON szkoła zakupiła sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć Edukacji Wojskowej.

    • 24.04.2018 r.
     • 24 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej objęło patronatem nasze klasy mundurowe.Tym samym od 1 września 2018 r. uczniowie klas II uczestniczą w II Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

      Szkoła otrzymała dotację z MON w wysokości 69700 zł. za zakup indywidualnych pakietów wyposażenia ucznia oraz pakietu wyposażenia (sprzęt) dla szkoły.

    • 01.09.2017
     • Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.Program trwa dwa lata i ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także szkolenie poligonowe.

      Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

      Absolwenci po zakończeniu nauki będą mogli przejść szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak równiez do Wojsk Obrony Terytorialnej.

      Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.