•   PEDAGOG SZKOLNY - mgr Irena Szczerbik 

    wspieranie rozwoju ucznia, rozwiązywanie problemów pedagogiczno - wychowawczych, udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych, rozwiązywanie problemów w nauce,

      GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

    poniedziałek - 9.30-14.30

    wtorek - 8.00 - 14.00

    środa - 8.00 - 13.00

    czwartek - 7.40 - 10.40

    piątek - 8.00 - 12.00

     

      DORADCA ZAWODOWY - mgr Elżbieta Gottuk

    udzielanie pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, grupowe i indywidualne porady zawodowe, określanie predyspozycji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

    GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

    poniedziałek - 12.30-14.30

    wtorek - 9.00-11.00

    środa - 8.00-10.00

    czwartek - 11.30- 13.30

    piątek - 8.00-10.00