• PROJEKT CENTRUM NOWOCZESNOŚCI

    • Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych.Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w ramach podstawy programowej oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

     Program wiąże się z rozwojem umiejętności i postaw takich jak innowacyjność,kreatywność,umiejętność pracy w grupie,organizacja pracy własnej,krytyczne rozumowanie,wyciąganie wniosków,opracowywanie i prezentacja informacji,umiejętności manualne i techniczne,umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

     Wszystkie zajęcia będą prowadzone praktycznie za pomocą eksperymentów i multimediów oraz zakupionych w ramach projektu pomocy naukowych.

     Projekt obejmuje wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawiei Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,pobyt w Planetarium w Olsztynie oraz w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

   • 11.12.2018
    • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

     Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

     11 grudnia  grupa uczniów naszej szkoły realizująca projekt unijny Centrum Nowoczesności lekcje z fizyki, chemii i biologii odbyła w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zajęciom sprzyjały różnorodne przestrzenie edukacyjne a sam pobyt inspirował do obserwacji, doświadczania i zadawania pytań.

      

   • 08.01.2019
    • GEOGRAFIA - Pogoda na dziś

     GEOGRAFIA - Pogoda na dziś

     Uczestnicy odczytywali i analizowali wybrane składowe pogody. Wykonywali doświadczenie badając wpływ temperatury powietrza atmosferycznego na ciśnienie atmosferyczne.
     Przy okazji pracy z anemomerem, oprócz prędkości wiatru, uczniowie sprawdzili również moc własnych płuc.

   • 12.02.2019
    • BIOLOGIA - tajemniczy mikroświat

     BIOLOGIA - tajemniczy mikroświat

   • 12.02.2019
    • MATEMATYKA

     MATEMATYKA

     Celem dzisiejszego spotkania była umiejętność  wyznaczania i rozpoznawania przekrojów graniastosłupów prostych. Uczniowie rozważali, jaka figura może być przekrojem oraz jak obliczyć jej pole.Na zajęciach wykorzystano program Cabri oraz rozpoczęto wykonywanie pomocy naukowych ilustrujących przekroje sześcianu.

   • 20.02.2019 r.
    • WYJAZD do PLANETARIUM

     WYJAZD do PLANETARIUM

     20 lutego 2019 r. młodzież uczestnicząca w projekcie unijnym "Centrum nowoczesności" odwiedziła planetarium w Olsztynie.Uczniowie wzięli udział w seansie "Nasz wszechświat" a następnie w warsztatach poprowadzonych przez astronoma p.Bogusława Kuleszę zatytuowanych "Natura światła".Wycieczka miała na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,pogłębianie zainteresowań uczniów dotyczących funkcjonowania świata poprzez własną aktywność, działania innowacyjne i eksperymentalne.

   • 26.02.2019 r.
    • BIOLOGIA - Gdzie jest skrobia?Co jemy na poziomie mikro?

     BIOLOGIA - Gdzie jest skrobia?Co jemy na poziomie mikro?

   • 26.02.2019 r.
    • GEOGRAFIA -Pogoda na dziś

     GEOGRAFIA -Pogoda na dziś

   • 26.02.2019 r.
    • MATEMATYKA -budowa szkieletów brył

     MATEMATYKA -budowa szkieletów brył

   • 26.02.2019 r.
    • GEOGRAFIA - Stopem przez Europę

     GEOGRAFIA - Stopem przez Europę

   • 06.03.2019 r.
    • CENTRUM NAUKI i TECHNIKI EC1 w ŁODZI

     CENTRUM NAUKI i TECHNIKI EC1 w ŁODZI

     Kolejna wycieczka, tym razem do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.Obiekt położony w centrum Łodzi, w dawnej Elektrowni Łódzkiej.W trakcie pobytu skorzystaliśmy z tzw. ścieżki energetycznej oraz "Mikroświat-Makroświat".

   • 19.03.2019 r.
    • GEOGRAFIA-Ocena warunków pogodowych i biometeorologicznych

     GEOGRAFIA-Ocena warunków pogodowych i biometeorologicznych

      

      

   • 19.03.2019 r.
    • FIZYKA -W POSZUKIWANIU WIDMA LINIOWEGO

     FIZYKA -W POSZUKIWANIU WIDMA LINIOWEGO

   • 30.03.2019 r.
    • ZAJĘCIA z PRACOWNIKAMI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

     ZAJĘCIA z PRACOWNIKAMI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

   • 26.03.2019 r.
    • BIOLOGIA - TAJEMNICZY MIKROŚWIAT

     BIOLOGIA - TAJEMNICZY MIKROŚWIAT

   • 02.04.2019 r.
    • TANGRAM

     TANGRAM

     Dzisiejsze zajęcia poświęciliśmy na układanie różnych figur z wykorzystaniem tangramu.Wykorzystanie wszystkich części zmuszała uczniów do logicznego myślenia, poszukiwania nietypowych rozwiązań oraz wpływała na wyobraźnię.