• Rada Pedagogiczna

  •  

   mgr Dorota Lipkiewicz - p.o. dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel     dyplomowany, germanista, oligofrenopedagog (zajęcia rewalidacyjne)

   dorota.lipkiewicz2004@gmail.com


   mgr Agnieszka Baumann - Gudz - wicedyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel biologii

   daphnia-magna@wp.pl

   • mgr Elżbieta Borowska
   • mgr Elżbieta Borowska
    nauczyciel dyplomowany
    bibliotekarz szkolny
    elzbieta.bor@onet.pl
   • mgr Kamila Gołębikowska
   • mgr Kamila Gołębikowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
    wychowawca klasy II B LO
    trener-ecitizen@wp.pl
   • mgr Elżbieta Gottuk
   • mgr Elżbieta Gottuk
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel wychowania fizycznego, doradca zawodowy
    wychowawca klasy II A LO
    elzgot19@wp.pl
   • mgr Jolanta Hawrylec
   • mgr Jolanta Hawrylec
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka rosyjskiego
    jolanta.hawrylec@gmail.com
   • mgr Krystyna Maciopa
   • mgr Krystyna Maciopa
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel oligofrenopedagog (zajęcia rewalidacyjne)
   • mgr Dorota Kalinowska
   • mgr Dorota Kalinowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
    wychowawca klasy I BS
    dorotakalinowska@adres.pl
   • mgr Edyta Kanclerz-Szulc
   • mgr Edyta Kanclerz-Szulc
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka niemieckiego
    wychowawca klasy III BS
    edytakanclerzszulc@gmail.com
   • mgr Wojciech Kraft
   • mgr Wojciech Kraft
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji wojskowej, przedmiotów zawodowych stolarzy
    wychowawca klasy II BS
    wojtekkraft@wp.pl
   • mgr Aleksandra Maluchnik
   • mgr Aleksandra Maluchnik
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel języka angielskiego
    wychowawca klasy III LO
    aleksandra.maluchnik@interia.pl
   • mgr Marcin Narkowicz
   • mgr Marcin Narkowicz
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel wychowania fizycznego
    narkow1@wp.pl
   • mgr Jolanta Płoska
   • mgr Jolanta Płoska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel religii, wiedzy o kulturze, plastyki
    jolantaploska@gmail.com
   • mgr Irena Szczerbik
   • mgr Irena Szczerbik
    nauczyciel dyplomowany
    pedagog szkolny
    irennacz@gmail.com
   • mgr Gabriela Szymuś
   • mgr Gabriela Szymuś
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel geografii
    gabriela.szymus@gmail.com
   • mgr Agnieszka Trojan-Januszko
   • mgr Agnieszka Trojan-Januszko
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel chemii, biologii, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie
    wychowawca klasy II BS
    aga_trojan@op.pl
   • mgr Anna Sławińska
   • mgr Anna Sławińska
    nauczyciel mianowany
    wychowawca klasy I B LO
    nauczyciel języka angielskiego
   • mgr Krystyna Zawadzka
   • mgr Krystyna Zawadzka
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki
    wychowawca klasy I A LO
    krystynazawadzka18@wp.pl
   • ks.Wojciech Leszczyński
   • ks.Wojciech Leszczyński
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel religii
    adalbertus43@wp.pl
   • mgr Krystyna Błędowska
   • mgr Krystyna Błędowska
    nauczyciel stażysta
    nauczyciel języka polskiego
   • mgr Wioletta Marcinek
   • mgr Wioletta Marcinek
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka polskiego