• Rada Pedagogiczna

  •  

   mgr Dorota Lipkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel     dyplomowany, germanista, oligofrenopedagog (zajęcia rewalidacyjne)

   dorota.lipkiewicz2004@gmail.com


   mgr Agnieszka Baumann - Gudz - wicedyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel biologii

   daphnia-magna@wp.pl

   • mgr Kamila Gołębikowska
   • mgr Kamila Gołębikowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
    wychowawca klasy II A LO OPW
    trener-ecitizen@wp.pl
   • mgr Elżbieta Gottuk
   • mgr Elżbieta Gottuk
    nauczyciel dyplomowany
    doradca zawodowy
    nauczyciel wychowania fizycznego
    elzgot19@wp.pl
   • mgr Dorota Kalinowska
   • mgr Dorota Kalinowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
    dorotakalinowska@adres.pl
   • mgr Edyta Kanclerz-Szulc
   • mgr Edyta Kanclerz-Szulc
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka niemieckiego
    wychowawca klasy III BS
    edytakanclerzszulc@gmail.com
   • mgr Wojciech Kraft
   • mgr Wojciech Kraft
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowania wojskowego, historii, historii i teraźniejszości, przedmiotów zawodowych stolarzy
    wychowawca klasy I A LO OPW
    wojtekkraft@wp.pl
   • mgr Aleksandra Maluchnik
   • mgr Aleksandra Maluchnik
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel języka angielskiego
    wychowawca klasy III A LO OPW
    aleksandra.maluchnik@interia.pl
   • mgr Marcin Narkowicz
   • mgr Marcin Narkowicz
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel wychowania fizycznego
    narkow1@wp.pl
   • mgr Jolanta Płoska
   • mgr Jolanta Płoska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel religii, plastyki,wychowania do życia w rodzinie
    jolantaploska@gmail.com
   • mgr Gabriela Szymuś
   • mgr Gabriela Szymuś
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel geografii
    wychowawca klasy III B LO
    gabriela.szymus@gmail.com
   • mgr Agnieszka Trojan-Januszko
   • mgr Agnieszka Trojan-Januszko
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel chemii, biologii, podstaw przedsiębiorczości,biznesu i zarządzania
    wychowawca klasy II B LO
    aga_trojan@op.pl
   • mgr Anna Sławińska
   • mgr Anna Sławińska
    nauczyciel dyplomowany
    pedagog szkolny
    nauczyciel języka angielskiego
    wychowawca klasy IV B LO
   • mgr Krystyna Zawadzka
   • mgr Krystyna Zawadzka
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki
    wychowawca klasy IV A LO OPW
    krystynazawadzka18@wp.pl
   • ks.Wojciech Leszczyński
   • ks.Wojciech Leszczyński
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel religii
    adalbertus43@wp.pl
   • mgr Joanna Łukaszewicz
   • mgr Joanna Łukaszewicz
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel języka polskiego
   • mgr Katarzyna Markowicz
   • mgr Katarzyna Markowicz
    nauczyciel kontraktowy
    bibliotekarz szkolny, nauczyciel wychowania fizycznego
    wychowawca klasy I BS
   • mgr Paulina Sadowska
   • mgr Paulina Sadowska
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel języka angielskiego
    wychowawca klasy I B LO
   • mgr Anna Burakowska
   • mgr Anna Burakowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka polskiego
   • mgr Janina Aleksandrowicz
   • mgr Janina Aleksandrowicz
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki