• Rada Pedagogiczna

  •  

   mgr Dorota Lipkiewicz - p.o. dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel     dyplomowany, germanista, oligofrenopedagog (zajęcia rewalidacyjne)

   dorota.lipkiewicz2004@gmail.com


   mgr Agnieszka Baumann - Gudz - wicedyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel biologii

   daphnia-magna@wp.pl

   • Elżbieta Borowska
   • Elżbieta Borowska
    nauczyciel dyplomowany
    bibliotekarz szkolny
    elzbieta.bor@onet.pl
   • Monika Glińska
   • Monika Glińska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka polskiego
    monika.bb@op.pl
   • Kamila Gołębikowska
   • Kamila Gołębikowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
    wychowawca klasy I LO
    trener-ecitizen@wp.pl
   • Elżbieta Gottuk
   • Elżbieta Gottuk
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel wychowania fizycznego, doradca zawodowy
    wychowawca klasy I LO
    elzgot19@wp.pl
   • Jolanta Hawrylec
   • Jolanta Hawrylec
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka rosyjskiego
    jolanta.hawrylec@gmail.com
   • Krystyna Maciopa
   • Krystyna Maciopa
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel oligofrenopedagog (zajęcia rewalidacyjne)
   • Dorota Kalinowska
   • Dorota Kalinowska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
    wychowawca klasy III A LO
    dorotakalinowska@adres.pl
   • Edyta Kanclerz-Szulc
   • Edyta Kanclerz-Szulc
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel języka niemieckiego
    wychowawca klasy II BS
    edytakanclerzszulc@gmail.com
   • Wojciech Kraft
   • Wojciech Kraft
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji wojskowej, przedmiotów zawodowych stolarzy
    wychowawca klasy I BS
    wojtekkraft@wp.pl
   • Aleksandra Maluchnik
   • Aleksandra Maluchnik
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel języka angielskiego
    wychowawca klasy II LO
    aleksandra.maluchnik@interia.pl
   • Marta Mycio
   • Marta Mycio
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel języka polskiego
    martamyc@interia.eu
   • Marcin Narkowicz
   • Marcin Narkowicz
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel wychowania fizycznego
    wychowawca klasy III BS
    narkow1@wp.pl
   • Jolanta Płoska
   • Jolanta Płoska
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel religii, wiedzy o kulturze, plastyki
    jolantaploska@gmail.com
   • Irena Szczerbik
   • Irena Szczerbik
    nauczyciel dyplomowany
    pedagog szkolny
    irennacz@gmail.com
   • Gabriela Szymuś
   • Gabriela Szymuś
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel geografii
    gabriela.szymus@gmail.com
   • Agnieszka Trojan-Januszko
   • Agnieszka Trojan-Januszko
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel chemii, biologii, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie
    wychowawca klasy I BS
    aga_trojan@op.pl
   • Krystyna Zawadzka
   • Krystyna Zawadzka
    nauczyciel dyplomowany
    nauczyciel matematyki
    wychowawca klasy III B LO
    krystynazawadzka180@gmail.com
   • ks.Wojciech Leszczyński
   • ks.Wojciech Leszczyński
    nauczyciel mianowany
    nauczyciel religii
    adalbertus43@wp.pl