• RADA RODZICÓW

  • p.Ewa Kraft - przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół

   p.Krzysztof Kotulski - zastępca przewodniczącej

   p.Marietta Zakrzewska - skarbnik

   p.Monika Błocka - sekretarz

  brak danych