• RADA RODZICÓW

    • p. Krzysztof Kotulski - przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół

      p. Edyta Woźnicka - zastępca przewodniczącego

      p. Rafał Gajdamowicz - członek

    brak danych