• RADA RODZICÓW

  • p.Ewa Kraft - przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół

   p.Małgorzata Pilecka - zastępca przewodniczącej

   p.Marietta Zakrzewska - skarbnik

   p.Monika Błocka - sekretarz

   p.Monika Gobis - członek Rady Rodziców

   p.Sylwia Pisowłocka - członek Rady Rodziców

   Skład Komisji Rewizyjnej

   p.Barbara Sobczak - przewodnicząca

   p.Ewa Jasudowicz - zastępca przewodniczącej

   p.Aneta Pacewicz - członek Komisji Rewizyjnej

   p.Diana Hodór - członek Komisji Rewizyjnej

  brak danych