• RADA RODZICÓW

  • Małgorzata Pilecka - przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół

   nr konta Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym
   ul. Kard.St. Wyszyńskiego 1
   11-220 Górowo Iławeckie
    
   19 1020 3570 0000 2702 0084 5396
  brak danych