• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • Ostatni dzień nauki, tym razem nie przed monitorem, ale w szkole przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

      26 czerwca 2020 r. po trzech miesiącach uczniowie mogli w końcu zobaczyć się na żywo i odebrać świadectwa z rąk wychowawców.

      Wcześniej odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej, która podsumowała ten nietypowy rok szkolny 2019/2020.

      W branżowej szkole I stopnia najlepszym uczniem okazał się Wojciech Czepanko. Tuż za nim znaleźli się: Wiktoria Stępień,Karolina Romanik,Monika Minota,Dominik Ślubowski,Julia Wilczyńska,Szymon Sobczak,Wioleta Szczur i Wiktoria Kuchcińska.

      W liceum ogólnokształcącym najlepsze wyniki w nauce uzyskała Karolina Kowalska. Na drugim miejscu znalazła się Aleksandra Bąk. Kolejne miejsca zajęli:Michał Kraft, Marta Solarz i Jakub Kozłowski.

      Aż pięciu uczniów mogło pochwalić się wzorową, 100% frekwencją. Są nimi:Julia Wilczyńska,Aleksandra Bąk,Michał Kraft,Dominik Ślubowski i Wiktoria Zalasa.

      Uczniowie oprócz świadectw otrzymali również nagrody i wyróżnienia.I tak Stypendium Prezesa Rady Ministrów trafiło w ręce najlepszych uczennic w szkole - Karoliny Kowalskiej i Aleksandry Bąk.

      Nagrody Starosty Powiatu Bartoszyckiego otrzymali:Szymon Sobczak,Kacper Konieczek,Kamil Muzyka i Karolina Kowalska.

      Nagrody Burmistrza Górowa Iławeckiego odebrali:Wojciech Czepanko, Aleksandra Bąk,Bartłomiej Zakrzewski i Paweł Juniewicz.

      Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za wytężoną pracę, niezwykłą cierpliwość i wyrozumiałość w czasie pandemii.

      Życzymy słonecznych i przyjemnych wakacji oraz zdrowego powrotu do szkoły za dwa miesiące :)

    • GORĄCY OKRES WŚRÓD ZAWODOWCÓW
     • GORĄCY OKRES WŚRÓD ZAWODOWCÓW

     • Rozpoczął się egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

      Dziś, 23 czerwca 2020 r. uczniowie naszej Branżowej Szkoły I stopnia przystąpili do egzaminu pisemnego. W ławkach zasiedli przyszli sprzedawcy, kucharze i stolarze.

      Drugą część praktyczną uczniowie zdają poza terenem szkoły. Część praktyczna polega na wykonaniu przez ucznia określonego w arkuszu zadania przy swoim stanowisku. Na wykonanie zadania uczniowie mają od 2 do 3 godzin, ale tutaj próg zdawalności ustawiono na 75% - w części pisemnej na 50%.

      Egzaminy potrwają do 9 lipca.

      W związku z trwającą epidemią koronawirusa egzaminy przebiegają w specjalnym reżimie sanitarnym - maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, zakaz gromadzenia się przed szkołą.

      Uczniowie szkoły branżowej dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymają dopiero 31 sierpnia.

      Życzymy Wam powodzenia na egzaminach !:)

    • EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ
     • EGZAMIN Z EDUKACJI WOJSKOWEJ

     • 9 czerwca 2020 r. odbył się egzamin z edukacji wojskowej uczniów certyfikowanej klasy mundurowej.

      Egzamin składał się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

      W części teoretycznej znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. taktyki, budowy broni, topografii, pomocy przedmedycznej.

      Część praktyczną stanowiło osiem stanowisk, na których uczniowie klasy II musieli wykazać się umiejętnością składania i rozkładania broni, pokonywania terenu, ustalania azymutu, rzutu granatem z pozycji klęczącej i udzielania pomocy przedmedycznej.

      Egzamin przeprowadzili przedstawiciele patronackiej jednostki - 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim - sierż.Arkadiusz Wierczyński, plut.Jacek Markowski,st.kpr.Bartosz Staszewski,st.szer.Paweł Gronkiewicz oraz st.szer.Aleksandra Piórkowska.

      W części teoretycznej nadzór nad właściwym przebiegiem egzaminu sprawowała ppor.Alicja Jóźwik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

      Cieszymy się, że wszyscy uczniowie zdali egzamin - serdecznie Wam gratulujemy :).

      Bardzo dziękujemy dowódcy 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego płk Jarosławowi Niemcowi za oddelegowanie żołnierzy na egzamin.

    • MATURA`2020
     • MATURA`2020

     • Za nami trzeci dzień maturalnych egzaminów pisemnych.Uczniowie pisali je w nietypowych warunkach - na salę wchodzili w maseczkach, które mogli zdjąć dopiero w ławce,każdy musiał mieć swoje przybory do pisania, zwiększono odstępy między ławkami.

      Na każdym kroku zauważyć można było środki do dezynfekcji rąk.Zakazano uczniom gromadzenia się przed egzaminem i po,przypominano o zachowywaniu bezpiecznej odległości.

      Młodzież z miesięcznym opóźnieniem rozpoczęła zmagania z języka polskiego - w arkuszu znalazło się "Wesele " Stanisława Wyspiańskiego i wiersz "Daremne" Anny Kamieńskiej.

      W arkuszu z matematyki tradycyjnie uczeń znalał zadania dotyczące, m.in. potęg, obliczeń procentowych, ciągów, równań kwadratowych,prawdopodobieństwa i geometrii.

      Na języku angielskim uczniowie musieli m.in.napisać e-maila dotyczącego wycieczki organizowanej przez biuro podróży.

      Po długim weekendzie kolejne egzaminy.Życzymy powodzenia wszystkim przystępującym do egzaminów i z niecierpliwością czekamy na wyniki, które pojawią się w sierpniu.

    • REKRUTACJA NA STUDIA
     • REKRUTACJA NA STUDIA

     • Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21. Szczegóły przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej https://studia.gov.pl/studia2020/

    • REKRUTACJA ZDOLNYCH UCZNIÓW
     • REKRUTACJA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.

      Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

      Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.