• ZDOBYWAMY NOWE KWALIFIKACJE
     • ZDOBYWAMY NOWE KWALIFIKACJE

     • Pełnoletni uczniowie naszej szkoły w listopadzie i styczniu mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które będą dodatkowym atutem przy wkraczaniu na rynek pracy.

      Uczniowie wzięli udział w szkoleniach: "Organizacja miejsca pracy metodą 5S" oraz "Uprawnienia do obsługi dronów " w ramach projektu "Moja droga do kwalifikacji".

      Uczestnicy obydwu szkoleń zdali egzaminy końcowe i uzyskali stosowne certyfikaty.

      Koordynatorem projektów na terenie szkoły była p.Agnieszka Baumann-Gudz.

    • STUDNIÓWKA`2020
     • STUDNIÓWKA`2020

     • Garnitury i muszki,wyjątkowe suknie i fryzury zwracały uwagę wszystkich, którzy przybyli na zaproszenie uczniów do hotelu Górecki w Lidzbarku Warmińskim.

      18 stycznia 2020 r. uczniowie klas III wraz z zaproszonymi gośćmi bawili się na balu studniówkowym.

      Oficjalnego otwarcia balu dokonała pani dyrektor Dorota Lipkiewicz, a po nim jak nakazuje piękna polska tradycja młodzież pięknie odtańczyła poloneza, który podkreślił podniosły i uroczysty charakter balu.Choreografię poloneza opracowała p. Elżbieta Gottuk.

      Następnie młodzież podziękowała nauczycielom wręczając bukiety kwiatów oraz przedstawiając część artystyczną(nauczyciele w oczach uczniów).

      Podziękowania skierowano również do wszystkich rodziców, dzięki którym bal się odbył, a szczególne podziękowania popłynęły do państwa Moniki I Jarosława Gobis, państwa Anny i Mariusza Szydlik, pani Anety Kamińskiej i pani Sylwii Pisowłockiej,którzy podjęli się organizacji studniówki.

      Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa do "białego rana". Wspólne tańce wyzwoliły atmosferę radości,przyjaźni i wzajemnej serdeczności, która towarzyszyła wszystkim do końca balu.

      Tegorocznym maturzystom życzymy,aby ich sukcesy były równie wspaniałe, jak ich tańce i bal, a dojrzałość obfitowała w same dobre decyzje i wybory.

    • ZAJĘCIA z WOJSKIEM
     • ZAJĘCIA z WOJSKIEM

     • 17 stycznia 2020 r. żołnierze z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim jako pierwsi w tym roku  rozpoczęli cykl zajęć z edukacji wojskowej w klasach mundurowych.

      Dzisiejsze zajęcia obejmowały dwa bloki tematyczne - musztra i pomoc przedmedyczna.

      Kpr.Bartosz Ciesielski, st.szer.Marek Maciorowski, st.szer.Piotr Delezuch, st.szer.Marcin Jóźwicki i szer.Mateusz Synowiec poprowadzili zajęcia w klasach pierwszych i drugich- doskonalili musztrę i oddawanie honorów.

      St.szer.Aleksandra Piórkowska i szer.Marcin Jóźwicki w klasie drugiej przypomnieli zasady resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz przekazali uczniom informacje związane z udzielaniem pomocy poszkodowanym na polu walki.

      Serdecznie dziękujemy dowódcy 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego płk Radosławowi Cyniakowi za oddelegowanie żołnierzy do szkoły, ppor.Krzysztofowi Marciniakowi za zorganizowanie zajęć oraz żołnierzom prowadzącym zajęcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

    • ZAWODY STRZELECKIE
     • ZAWODY STRZELECKIE

     • 12 stycznia 2020 r. Szkolne Koło Strzeleckie  im. Michała Tokarzewskiego zorganizowało otwarte zawody z okazji urodzin patrona.

      W zawodach wzięło udział 33 zawodników, którzy rywalizowali między sobą strzelając z karabinka i pistoletu pneumatycznego w postawie stojącej. Trudnością dzisiejszych zawodów był ograniczony czas, w którym należało oddać strzały.

      Około południa ogłoszono wyniki.Pierwsze miejsce zdobyła p. Emila Łomecka, drugie miejsce p. Waldemar Kwiatkowski, a trzecie p. Marcin Kraft. Wszystkim zawodnikom wręczono dyplomy, statuetki okolicznościowe oraz nagrody niespodzianki. Organizatorzy zawodów wręczyli symboliczną nagrodę zawodnikowi, który zajął 13 miejsce - nagrodę z rąk p. Wojciecha Krafta odebrał burmistrz miasta Górowo Iławeckie p. Jacek Kostka.

      Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim zawodnikom za udział i stworzenie przyjaznej, ciepłej atmosfery w czasie zawodów.

      Dziękujemy również obsłudze - p. Józefowi Widunowi(sędzia PZSS kl.II), sędziemu dzisiejszych zawodów, oraz p. Markowi Maślanikowi i Jakubowi Gobisowi prowadzącym zawody.

      Dziękujemy Sebastianowi Piglowi, który skrupulatnie zapisywał wszystkie wyniki.

      Szczególne podziękowanie składamy p. Józefowi Widunowi,p.Marcinowi Kraftowi oraz naszej dyrekcji- sponsorom nagród dzisiejszych zawodów.

      Zawody odbyły się dzięki zaangażowaniu opiekuna koła strzeleckiego p. Wojciecha Krafta.

      WYNIKI ZAWODÓW

      wyniki zawody 12.01.2020

    • KOLEJNY RAZ ZOSTALIŚMY DOCENIENI !
     • KOLEJNY RAZ ZOSTALIŚMY DOCENIENI !

     • Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym również otrzymaliśmy możliwość prowadzenia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Kolejna klasa, tym razem klasa II LO za zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej będzie realizowała edukację wojskową jako klasa certyfikowana.

      Po raz drugi spełniliśmy warunki stawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nasza praca, a także praca współpracujących z nami jednostek została kolejny raz nagrodzona, z czego bardzo się cieszymy.

      Ministerstwo udzieliło szkole dofinansowania na kwotę 15300 zł ( w tym koszt własny szkoły wyniósł 3060 zł).

      Uczniowie po ukończeniu szkoły otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach, mają pierwszeństwo podczas rekrutacji na uczelnie wyższe oraz do pracy w służbach mundurowych.

      Dwuletni program edukacji wojskowej, który realizowany jest częściowo w szkole a częściowo na terenie jednostek wojskowych kończy się złożeniem przysięgi wojskowej dla uczniów zainteresowanych pracą w wojsku.

      Jesteśmy dumni, że nasza szkoła jako jedyna w powiecie i jedna z ośmiu w województwie ma prawo prowadzić klasy certyfikowane.