•  

    PEDAGOG SZKOLNY - mgr Anna Sławińska

    wspieranie rozwoju ucznia, rozwiązywanie problemów pedagogiczno - wychowawczych, udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych, rozwiązywanie problemów w nauce,

      GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

    poniedziałek - 8.45-12.15 oraz 13.00- 14.30

    wtorek - 9.35 - 13.20

    środa - 7.50 - 8.50 oraz 10.25 - 13.10

    czwartek - 7.50 - 10.30 oraz 12.05 - 13.55

    piątek - 7.50 - 9.40 oraz 10.25 - 13.25

     

      DORADCA ZAWODOWY - mgr Elżbieta Gottuk

    udzielanie pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, grupowe i indywidualne porady zawodowe, określanie predyspozycji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

    GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

    poniedziałek - 12.30-14.30

    wtorek - 9.00-11.00

    środa - 8.00-10.00

    czwartek - 11.30- 13.30

    piątek - 8.00-10.00

    PEDAGOG SPECJALNY - mgr Sylwia Mucha

    współpraca z nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami, współpraca z zespołem tworzącym IPET, wspieranie nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, współpraca z instytucjami wsperającymi pracę szkoły;

    GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

    poniedziałek - 10.00-15.00

    środa - 9.00 - 13.30

    PSYCHOLOG - mgr Ewa Wojtanowska

    rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia, diagnoza trudności emocjonalnych ucznia, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;

    GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

    wtorek - 10.00 - 15.00

    czwartek - 9.00 - 14.00